•      021-22919007 
  •      021-22919008
  •     info@entekhabcorp.com
2.jpg

شبکه های تلفنی و مرکز تماس

در این دپاتمان، راهکار هایی را به شما ارایه می کنیم که در آن سازمان شما می تواند در ارتباطات تلفنی و تصویری ضمن کاهش هزینه ها، بهره وری خود را افزایش داده و امور مدیریتی خود را ساده تر و توانمند تر اداره نماید.

ادامه مطلب...

آموزش تخصصی و فوق تخصصی

امروزه صنعت ITC نه تنها در درون کلیه سازمان های خرد و کلان مستقر شده بلکه به درون خانه های شهروندان نیز نفوذ کرده است.این گستردگی روز افزون، می طلبد تا نگاهی تخصصی تر به این حوزه صورت گرفته

ادامه مطلب...

ذخیره سازی، مجازی سازی و رایانش ابری

دپارتمان مجازی سازی و رایانش ابری، راهکار هایی را به شما ارایه می کند که در آن سازمان شما می تواند ضمن کاهش هزینه ها، بهره وری خود را افزایش داده و امور مدیریتی خود را ساده تر و توانمند تر اداره نماید مجازی سازی برای تمامی سازمان ها و در هر اندازه‌ای یک ضرورت است

ادامه مطلب...