•      021-22919007 
  •      021-22919008
  •     info@entekhabcorp.com
4.jpg

ذخیره سازی، مجازی سازی و رایانش ابری

دپارتمان مجازی سازی و رایانش ابری، راهکار هایی را به شما ارایه می کند که در آن سازمان شما می تواند ضمن کاهش هزینه ها، بهره وری خود را افزایش داده و امور مدیریتی خود را ساده تر و توانمند تر اداره نماید.
مجازی سازی برای تمامی سازمان ها و در هر اندازه‌ای یک ضرورت است. مهمترین خدمت مجازی سازی این است که سخت افزار هایتان، نسبت به قبل، کار بیشتری انجام داده و بهره وری آن ها افزایش می یابد.
افزایش امنیت و سرعت پیاده سازی و نیز کاهش فضای فیزیکی، از دیگر مزیت های مجازی سازی است.

دپارتمان ذخیره سازی عهده دار ایجاد یک بستر یکپارچه جهت ذخیره سازی، پشتیبان گیری وتضمین تمامیت داده ها می باشد.
دسترسی با سرعت مناسب به دیتای آنلاین، استفاده از فضای دیسک موجود به صورت بهینه جهت کاهش هزینه های سازمان و وجود اطلاعات پشتیبان در صورت بروز حوادث غیر منتظره نیاز به زیرساختی با انعطاف و بهره وری بالا دارد که تامین آن بر عهده این واحد می باشد.