•      021-22919007 
  •      021-22919008
  •     info@entekhabcorp.com
4.jpg

سرویس های مبتنی بر لینوکس

امروزه استفاده از سیستم عامل لینوکس و نیز سرویس های متن باز، با ویژگی های قدرتمند و منحصر به فردی که دارد توانسته است در سمت سرورهای مختلف سازمان ها و شرکت های بزرگ قرار گیرد.
امنیت بالا، پایداری سرویس، راه اندازی سریع، انعطاف پذیری، تغییر یا اصلاح نرم افزار با توجه به نیاز های سازمان تنها بخشی از ویژگی های منحصر به فرد متن باز ها می باشد.