•      021-22919007 
  •      021-22919008
  •     info@entekhabcorp.com
3.jpg

شبکه های تلفنی و مرکز تماس

شبکه های تلفنی و مرکز تماس مبتنی بر سیسکو، مایکروسافت و متن باز

در این دپاتمان، راهکار هایی را به شما ارایه می کنیم که در آن سازمان شما می تواند در ارتباطات تلفنی و تصویری ضمن کاهش هزینه ها، بهره وری خود را افزایش داده و امور مدیریتی خود را ساده تر و توانمند تر اداره نماید.
از ویژگی های این سرویس می توان به موارد زیر اشاره کرد:
     -    کاهش هزینه های تماسهای راه دور
     -    یکپارچه سازی ارتباطات Voice و Video و Messaging
     -    استفاده از بستر Network بصورت اشتراکی برای ارتباطات VOIP بدون نیاز به کابل کشی مجدد
     -    قابلیت ایجاد امنیت بیشتر روی VOIP توسط feature های امنیتی  Call Manager
     -    کاهش هزینه خرید تجهیزات سخت‌افزاری زیاد
     -    متمرکز سازی
     -    پشتیبان‌گیری و بازیابی راحت از اطلاعات