•    021-88523916  |  021-88179701
  •    09121305179
  •   info@ertgco.com
2.jpg

مرکز داده

در این دپارتمان، کلیه خدمات طراحی، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری مرکز داده، بر اساس استاندارد BICSI ارایه شده و در خصوص امنیت،  استاندارد ایزو 27001 نسخه 2013 اجرا می شود.
انتخاب سایت مناسب، طراحی فضاهای مرکز داده، معماری، ساختار، سیستم های الکتریکی، مکانیکی، اعلام و اطفای حریق، امنیت، مدیریت مرکز داده و ساختمان، طراحی و پیاده سازی زیر ساخت های شبکه، خدمات کامیشنینگ مرکز داده و نگهداری و نیز قرارداد ها، از موارد قابل اجرا در این بخش می باشند.